יום ראשון, 9 באוגוסט 2009

שמונה ימים לדד-ליין

הסתיים לו יום שבת ולא עמדנו במשימה המתוכננת לסוף השבוע הזה והיא לסיים את חוברת עשר. הישורת האחרונה העמידה אותנו בעייפות חומר קשה.
היום ציירתי שתי עמודים ואת סיסו וששי לחוברת עשר וביצעתי המחשה לחמישה עמודים נוספים.
חסרות הפעולות הבאות: שלושה עמודי המחשה. צביעה והמחשה לשישו וששי. עמוד מודעה אחד, ברקוד. עריכה ועריכה לשונית.
לגבי חוברת תשע יובל נער הקיבוץ המופלא היה פה היום והשלים את העמוד הרביעי שלו. בינתיים לא קיבלתי חומר חדש. מניין העמודים עומד על 11 מתוך 23.
אני חייב לישון קצת...