יום שלישי, 28 ביוני 2011

עוד דף

הבטחתי לגיל אז הנה אני מעלה עבודה שהוא התחיל ואני סיימתי מתוך עמוד שתיים של החוברת שהוא בעצם משלים ארבעה עמודים צבועים. הנבל הבבלי מדבר, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה הוא אומר כי הלטריסטיות נכנסות להילוך גבוה רק בסוף השבוע הקרוב.

איזה חמוד הוא נכון, נראה ידידותי כזה נחמד, חבר, אח. אחד כזה שהייתי יוצא איתו לטיול בארץ לא זרועה רק הוא ואני כשעל גבי שק מטבעות זהב ואין חשש שהוא בכלל יחשוב על לרצוח אותי ולקחת את הכסף כי הוא אח הוא חבר.