יום שלישי, 21 ביוני 2011

סיימתי דיו - נו לא באמת

סיימתי עם הדיו של העמודים שיש בידיי, זאת אומרת יש דיו לאחת עשר עמודים. את העמודים האחרים עוד אין בידיי אבל יהיה, בינתיים ממשיכים בערוצים הפתוחים האחרים.
עדיין מחפש לטריסט והנה היום אחרי שהסתיים הדיו לעת עתה הכנתי את כל ארבע עשר העמודים לקראת לטרינג ואפילו ליטרסטי עמוד אחד.

בינתיים גיל ואישתו חגית השמיעו קול והודיעו לי חגיגית כי התחילו במלאכת הצביעה. בינתיים עדיין בוסר ודרוש עיבוד אך מרגיש חיובי ומבטיח.
עמוד צבעוני בקרוב ומלטורסט.