יום שני, 26 ביולי 2010

הטקסט על גב החוברת

זה מה שמתוכנן להיות כתוב על גב החוברת.
אשמח לביקורת.
הצדק מתעורר אלינו לחיים מפעם לפעם כשהשלום צר מלהכיל את הדרכים השונות, אבל השימוש שלנו בצדק אינו שלם, הוא חד פעמי. אם הצדק היה קיים תמיד אז היה מקום רק לדרך אחת שכן רודף שלום אינו יכול לקבל את האחר. לפני כששת אלפים שנה יצא המין האנושי את גן עדן במטרה למצא את האמת, את הנכון, את הצדק. היננו כעת לפני תום העידן ואנו לגמרי לא בכיוון. האנושות תפסה ים של כיוונים ואלפי דרכים.אלפי שנים רדפנו את הנביאים וכעת סוף העידן לוחץ ולנו אין זמן למצא את הדרך ולאחד את העולם סביבה. הנה הארץ מזדרזת ומעירה מחדש את הקסם מלפני אלפי שנה ואולי נספיק לקבל את דרכו של נביא אחד - שופט אחד - מוציא אל הפועל אחד.