יום שני, 23 ביולי 2012

המתח מתחיל לגבור

אחרי שאתמול נסעתי לאחי להביא עוד ציורים - חזרתי עם שמונה עמודים וחסרים לי עוד ארבעה שהוא עוד לא צייר. ברור מתוך זה שהמצב הוא איך לאמר בלי להשתמש במילה רע - רע מאוד. היום אני מתחיל לספור לאחור לקראת היום האחרון בו אני יכול להגיע לדפוס והוא שלושה ימים לפני הפסטיבל. זה בעצם מחייב אותי לסיים בערך שתי עמודים כל יום.
אז אני מתחיל לספור מהיום 12 יום לקו המוות.
אגב, עברנו את קו החצי בעבודה. - ויש קריאות שמחה וצהלולים פה כולם צוהלים מרוב אושר :)

טוב נו, נמשיך להאמין...