יום שישי, 5 באפריל 2013

שער לחוברת שתיים המחודשת

היום היה יום נחמד - ביקרתי במוזיאונים עם הסטודנטים שלי. רגע לקראת שבת יש התקדמות יפה ואני מקווה שבסוף השבת יגיעו גם עמודים חדשים.
בינתיים יש שער חדש לחוברת שתיים. לביקורות הערות וכו' אשמח. השער הזה עליו דיברתי כבר קודם לקוח מתוך סצינה מרכזית בסיפור, בה חושף דוקטור בכר את ההתפתחות בתוך הזרוע שלו.

יש סדרה לא מבוטלת של עמודים שהם כבר מצויירים, ואולי עד סוף השבת אפשרסם את כולם ברצף אחד - היכונו לשבעה עמודים ברצף.